Per Christian Bjerke 2019-02-18T14:22:49+01:00

Per Christian Bjerke

Veterinær

Per Christian ble uteksaminert fra The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Kosice i Slovakia juni 2018 og ble fast ansatt etter endt studie.
Som «ekte hadelending» ble han del av klinikken allerede i 2015 da han var veterinærstudent.
Per Christian jobber både med stordyr og smådyr.
Interessefeltet til Per Christian er akuttbehandling.