Røntgen og ultralyd

Klinikken er utstyrt med et eget røntgenrom. Vi har et digitalt røntgenapparat og bildene kommer direkte opp på skjermen. 

Røntgenapparatet blir mye brukt ved bl.a. HD/AD-rtg, drektighet, utredning av halthet, luftveis- og mage/tarmsykdommer.  

Ultralydapparatet brukes bl.a. ved drektighetsundersøkelse og er et viktig redskap i utredning av sykdom i bryst- og bukhule.