VetPlan
Valp

Nå kan du abonnere på forebyggende pleie som bidrar til å holde valpen din sunn og frisk samt reduserer risikoen for alvorlige helseproblemer.

Med VetPlan Valp får du en egen helseplan, som er tilpasset valper, for hele året til et fast månedsbeløp. I abonnementet inngår blant annet alle vaksinasjonene som anbefales i løpet av valpens første leveår og 6 måneders kontroll.

Ved 6 måneders kontrollen undersøkes særlig tennene for å se at melketennene faller ut som de skal, at det er plass til de permanente tennene og at bittet utvikler seg riktig. Med VetPlan Valp får du også råd og veiledning, samt nær og regelmessig kontakt med din veterinær og dyrepleier. Som VetPlan-kunde får du også gode rabatter på ytterligere tjenester og produkter. Våre forhåpninger er at VetPlan Valp, gjennom bedre forebygging og økt bevissthet rundt helse, vil føre til lavere kostnader for deg gjennom å minske behovet for mer omfattende behandling.

Planen gjelder kun i 2024 hos Dyrlegene på Hadeland.

Hva som inngår i VetPlan Valp:

*Pris er regnet ut fra et snitt på to kloklipp og to resepter i året.
Ved behov for sedasjon ved noen av tjenestene, vil dette komme som et tillegg

Hvordan fungerer det?

Du tegner ditt VetPlan-abonnement hos oss.
Første månedsavgift betaler du direkte på klinikken, deretter skjer videre betaling via autogiro.
Vi anbefaler alltid å tegne en dyreforsikring som dekker kostnader ved uforutsette hendelser, uansett om du velger VetPlan eller ikke