VetPlan
Katt

Nå kan du abonnere på forebyggende pleie som bidrar til å holde katten din sunn og frisk samt reduserer risikoen for alvorlige helseproblemer.

Med VetPlan får du en egen helseplan for hele året til et fast månedsbeløp. I abonnementet inngår blant annet helsekontroll og vaksine, råd og veiledning, samt nær og regelmessig kontakt med din veterinær og dyrepleier.

Med VetPlan får din katt regelmessig tilsyn. Som VetPlan-kunde får du også gode rabatter på ytterligere tjenester og produkter. Våre forhåpninger er også at VetPlan, gjennom bedre forebygging og økt bevissthet rundt helse, vil føre til lavere kostnader gjennom å minske behovet for mer omfattende behandling.

Planen gjelder kun i 2023 hos Dyrlegene på Hadeland.

Hva som inngår i VetPlan Katt:

*Pris er regnet ut fra et snitt på to resepter i året.
Ved behov for sedasjon ved noen av tjenestene, vil dette komme som et tillegg

Hvordan fungerer det?

Du tegner ditt VetPlan-abonnement hos oss. Første månedsavgift betaler du direkte på klinikken, og deretter skjer videre betaling via autogiro. Vi anbefaler alltid å tegne en dyreforsikring som dekker kostnader ved uforutsette hendelser, uansett om du velger VetPlan eller ikke