Veterinærvakt 2019-06-04T08:32:38+02:00

Veterinærvakt

Vakttelefon – 91 38 87 09

Dyrlegene på Hadeland har 100% vakt, det vil si at du utenom åpningstiden kan ringe oss ved behov for akutt hjelp.

Vakten omfatter både små- og stordyr. Vakten er hvilende, dvs. at vi ikke er på klinikken men møter deg etter avtale.
Oppmøte på smådyrvakt koster fra 2500 kroner.
Konsultasjon, utstyr og medisin vil komme i tillegg til prisen for vaktoppmøte.

Vi ber om at du tar hensyn til at dette er et tilbud til akutt syke dyr.