Veterinærvakt

Vi er per dags dato ikke med i den kommunale vaktordningen på Hadeland.
Klinikken leier ut sine lokaler til disposisjon for veterinærer som er med i vaktordningen. På denne måten vil du som kunde slippe å reise langt for å få hjelp.

Felles telefonnummer for vakthavende veterinærer: 46 82 19 51

Læs mer